În ultimii ani, 3 organizații de mediu (Asociația Greenitiative, WWF România și Asociația Viitor Plus) au dezvoltat o platformă de susținere a profesorilor de gimnaziu care sunt interesați de educația de mediu. Formula educațională propusă este adaptabilă la nevoile elevilor, tolerantă, modernă și sustenabilă, introducând eco educația în cadrul curriculei școlare prin cursul opțional la decizia școlii Eco educație pentru Școli verzi.
Obiectivele generale de învăţare ale cursului sunt:

 • Conştientizarea de către elevi a impactului activităţilor umane asupra capacităţii naturii de a ne furniza cele necesare existenţei noastre
 • Transformarea elevilor din „eco-indiferenți” în persoane interesate de probleme de mediu și implicate în rezolvarea lor
 • Experimentarea de către elevi a etapelor derulării unui proiect şi a beneficiilor colaborării în echipă pentru atingerea unor obiective stabilite de către ei înşişi.

Cele trei organizații de mediu inițiatoare ale proiectului au colaborat cu profesori și experți pentru a realiza o programă și un set de auxiliare didactice gratuite puse dispoziția profesorilor interesați:  manuale digitale pentru elevi, un ghid al profesorului și o Culegere verde, cu o colecție de metode interactive de lucru cu elevii.
El conține trei module principale:
Ce primim de la natură? , având ca scop conectarea elevilor cu natura și înțelegerea aprofundată a legăturii pe care oamenii cu au cu aceasta.
Ce îi dăm naturii înapoi? , lecţiile din această temă îi vor ajuta pe elevi să conștientizeze impactul pe care activitățile noastre zilnice îl au asupra capacităţii naturii de a ne furniza beneficiile discutate în prima temă, fie că este vorba despre modul cum ne hrănim, cum locuim şi construim, cum ne deplasăm, sau de obiceiurile noastre de consum.
Proiecte verzi, parte dedicată soluțiilor la problemele identificate în primele două module prin realizarea la nivel de clasă, în echipă, a unui mic proiect practic, prin care elevii vor participa la rezolvarea unei probleme de mediu identificată chiar de ei.
Ce ne propunem să le oferim elevilor?

 • Mai puțină teorie și mai multă învățare prin jocuri și activități practice
 • Învățare într-un cadru mai puțin rigid, mai prietenos, deoarece manualele digitale și resursele multimedia vor fi mai aproape de mediul lor preferat de interacțiune
 • Explorarea propriei lor relații cu mediul printr-o abordare inovatoare, practică, interdisciplinară, orientată spre implicare și acțiune
 • Integrarea în viața de zi cu zi a unor filtre decizionale care să genereze beneficii atât pentru mediu, cât și pentru calitatea vieții personale
 • Dezvoltarea unui simţ al responsabilității individuale și comunitare în raport cu natura
 • Învățarea prin jocuri și activități în aer liber; dacă vremea permite, o parte din orele alocate opționalului pot fi realizate și în aer liber, în spațiul verde din curtea școlii sau într-un cadru mai puțin formal
 • Implicarea activă în managementul unui mic proiect – o parte dintre orele de curs opțional sunt alocate organizării și implicării în rezolvarea unei probleme concrete de mediu, identificate de elevii clasei
 • Explorarea calităţilor de lideri: proiectul verde din cadrul cursului opțional va fi atât un succes colectiv, cât și unul individual
 • Învăţarea noţiunilor de cetățenie activă prin identificarea unor aspecte care pot fi îmbunătățite (de ex. colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumului de hârtie sau folosirea hârtiei reciclate, transmiterea unor solicitări către autorități etc.) și parcurgerea unor etape de implicare
 • Promovarea la nivel național a realizărilor și experiențelor deosebite din cadrul cursului opțional pe pagina de internet a proiectului: scoliverzi.ro.

Cursul este realizat de către un grup de 14 profesori-autori din 6 județe împreună cu experți din domeniile abordate în colaborare cu trei organizaţii de mediu – Asociaţia Greenitiative, WWF România şi Asociaţia Viitor Plus –  în cadrul proiectului ”Şcoli verzi – Advocacy, eco educație și susținere pentru școli sustenabile” derulat în perioada aprilie 2014 – aprilie 2016. Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile la adresa web www.scoliverzi.ro sau pe pagina de Facebook a proiectului – Scoli verzi.