De Sfântul Andrei, ce ar zice bărbosul?
Mihai Dragomirescu, tata lu’ UrbanKID
30 Noiembrie 2016
Mereu am fost de părere că spiritualitatea nu are legătură cu religia sau biserica. Dacă pleci de la premisa asta poți da la o parte toate acele sentimente contradictorii care te lovesc când vezi neregulile din BOR și modul în care anumiți prelați aleg să își facă meseria.

Chiar dacă vă preocupă spiritualitatea sau nu, chiar dacă vreți să transmiteți mai departe acest lucru copiiilor voștri sau nu, nouă ni se pare important să știm măcar un pic de istorie.

Astăzi, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul neamului, supra-numit și Aposotolul Lupilor – nume ce deriva din vechea denumire a dacilor, daoi, (lupi). Lupul era simbolul dacilor și al sanctuarelor lor. Legendele spun ca acest animal a fost alaturi de daci la caderea Sarmizegetusei si ca cel care era capetenia lupilor, l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre Pestera. Scripturile ne mai spun că Andrei era fratele Sfântului Petru și că ambii au fost pescari și apoi apostoli ai lui Iisus, responsabili cu răspândirea creștinismului în lume.

Și cam aici ne oprim – sunt informații multe pe subiect și fiecare e liber să se documenteze atât cât simte nevoia.

La mulți ani Andrei, La mulți ani Andreea!

Vă lăsăm cu o poezie care nouă ne place mult.

Colindul Sfântului Andrei.
Corala Armonia din Constanta. Concert Strasbourg.

Ce ar spune Dumnezeu

de Anand Dilvar (traducere Mihai Dragomirescu)

“Încetează să te rogi și să te bați cu pumnii în piept! Ce vreau să faci este să ieși în lume și să te bucuri de viață.

Vreau să te bucuri, să cânți, să te distrezi și să fii binecunvântat de tot ceea ce am făcut pentru tine.

Nu mai merge în templele alea mohorâte, întunecate și friguroase, temple pe care le-ai construit tu singur și zici că sunt casa mea.

Casa mea este în munți, păduri, râuri, lacuri și plaje. Acolo trăiesc și de acolo îmi manifest iubirea pentru tine.

Nu mai da vina pe mine pentru viața ta mizerabilă, nu am zis niciodată că faci ceva greșit sau că ești un păcătos sau că sexualitatea ta este un lucru rău.

Sexul este un dar pe care l-ai primit și cu ajutorul căruia îți poți exprima iubirea, extazul, bucuria. Nu mă mai învinovății pe mine pentru tot ceea ce ți s-a impus să crezi.

Nu mai citi acele presupuse scripturi sacre care nu au nimic de-a face cu mine. Dacă nu mă poți citi într-un răsărit de soare, într-un peisaj, în ochii prietenilor tăi, în ochii fiului tău … nu mă vei găsi în nicio carte!

Ai încredere în mine și încetează să îmi mai ceri lucruri. Ai de gând să îmi spui cum să îmi fac treaba?

“Ai încredere în mine și încetează să îmi mai ceri lucruri. Ai de gând să îmi spui cum să îmi fac treaba?”

Nu îți fie frică de mine. Nu te judec, nu te critic, nu sunt furios sau supărat, nu caut să te pedepsesc. Sunt iubire pură.

Nu mai îmi cere iertare, nu e nimic de iertat. Dacă eu te-am creeat … eu ți-am oferit pasiuni și limitări, plăcere, sentimente, nevoi, inconsistențe … și liber arbitru! Cum poți da vina pe mine dacă reacționezi la ceva ce ți-am dat eu? Cum te-aș putea pedepesi pentru că ești tu, dacă eu sunt cel care te-a creeat? Crezi că aș putea creea un loc unde să ard toți copiii mei neasculători pentru restul eternității? Ce fel de Dumnezeu ar putea face asta?

Uită de toate tipurile de porunci sau legi, acestea sunt trucuri menite să te manipuleze, să te controleze; ele nu creează decât vinovăție. Respectă-ți aproapele și nu îi face ceea ce nu ți-ar plăcea să ți se facă ție. Tot ce îți cer este să fii atent, să lași conștiința ta să îți fie ghid.

Dragul meu, viața asta nu este un test, un pas pe un drum, un eseu sau un preludiu pentru paradis. Viața asa este tot ceea ce este, aici și acum și asta este tot ceea ce ai nevoie.

Te-am făcut liber absolut, fără recompensă sau pedeapsă, fără păcate sau virtuți, nimeni nu îți dă note, nimeni nu ține evidența.

Ești absolut liber să îți creezi în viață un rai sau un iad.

Nu pot să îți spun dacă este ceva după această viață dar pot să îț dau un sfat: Trăiește ca și cum nu ar fi. Ca și cum asta ar fi singura șansă să te bucuri, să iubești, să exiști. Prin urmare, dacă nu e nimic după, te vei fi bucurat de oportunitatea pe care ți-am dat-o.

Și dacă este ceva după, stai liniștit că nu te voi întreba dacă te-ai purtat bine sau rău. Te voi întreba: Ți-a plăcut? … Te-ai distrat? … Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai învățat? …

Încetează să crezi în mine, a crede înseamnă a presupune, a ghici, a îți imagina. Nu vreau să crezi în mine, vreau să mă simți în tine. Vreau să mă simți în tine când îți săruți persoana iubită, când îți îmbrățișezi fetița, când îți mângâi câinele, când faci baie în mare.

Nu mă mai preaslăvi! Ce fel de Dumnezeu egotis crezi că sunt?
Mă plictisește să fiu preaslăvit, m-am săturat să îmi tot mulțumești. Ești recunoscător? Demonstreaz-o având grijă de tine, de sănătatea ta, de relațiile tale, de lume. Te simți copleșit? … Exprimă-ți bucuria! Ăsta e modul prin care să mă preaslăvești.

Încetează să mai complici lucrurile și să repeți ce ai învâțat ca un papagal. Singura certitudine este că ești aici, ești viu și lumea e plină de minuni. De ai nevoie de și mai multe miracole? De ce atât de multe explicații?

Nu mă căuta afară, nu mă vei găsi. Caută-mă înăuntru … sunt acolo, strălucind prin tine.”

Ioana Dragomirescu
Homorod, Brașov

What would God say

Anand Dilvar

“Quit praying and beating yourself in the chest! What I want you to do is go out into the world to take pleasure in your life.

I want you to enjoy, to sing, have fun, and be blessed with everything I have done for you.

Stop going to these dreary temples, dark and cold that you built yourself, and you say they are my home.
My house is in the mountains, forests, rivers, lakes, beaches. That is where I live and here I express my love for you.

Quit blaming me for your miserable life, I never said there was anything wrong with you or that you were a sinner, or that your sexuality is a bad thing.

Sex is a gift you were given and with which you can express your love, your ecstasy, your joy. So do not blame me for everything that you were made to believe.

Quit reading these supposed sacred scriptures that have nothing to do with me. If you cannot read me in a sunrise, in a landscape, in the eyes of your friends, in the eyes of your son … you will not find me in any book!

Trust me and stop asking me for things. Are you going to tell me how to do my job?

Do not be scared of me. I do not judge you or criticize you or get angry or upset, or seek to punish you. I am pure love.

Stop asking me for forgiveness, there is nothing to forgive. If I created you … I was the one who filled you with passions and limitations, with pleasure, feelings, needs, inconsistencies … with free will! How can I blame you if you respond to something that I gave you? How I can punish you for being you, if I am the one who made you? Do you think that I could create a place to burn all of my misbehaved children, for the rest of eternity? What kind of God could do that?

Forget about any kind of commandments, or any laws, these are tricks to manipulate, to control you, they only create guilt in you. Respect your fellow man and do not do what you would not want to be done to you. All I ask is that you pay attention in your life, that you let your awareness be your guide.

My dear, this life is not a test, or a step on the road, or an essay or a prelude to paradise. This life is all that is, here and now and it is all you need.

I have made you absolutely free, no reward or punishment, no sins or virtues, no one has a marker, and no one is keeping track.

You are absolutely free to create in your life a heaven or a hell.

I cannot tell you if there is something after this life, but I can give you some advice: Live as if there was not. As if this was your only chance to enjoy, to love, to exist.
Therefore, if there is nothing after, then you have enjoyed the opportunity I gave you.
And if there is something after, rest assured that I will not ask you if you behaved well or badly, I will ask, “Did you like it?” … Did you have fun? … What did you enjoy the most? What did you learn? …

Stop believing in me, to believe is to assume, guess, imagine. I do not want you to believe in me, I want you to feel me in you. I want you to feel me in you when you kiss your beloved, when embracing your little girl, when you pet your dog, when you bathe in the sea.

Stop praising! What kind of egotistical God do you think I am?
It bores me to be praised, I am sick of you thanking me. Are you grateful? Prove it by taking care of yourself, of your health, your relationships, the world. Do you feel awed? … Express your joy! That is the way to praise me.

Stop complicating things and repeating what you learned about it like a parrot. The only certainty is that you are here, you are alive, that this world is full of wonders. What do you need more miracles for? Why so many explanations?

Do not look for me outside, you will not find me. Look for me inside … I am there, shining on you.”