suzetacupasaport-mic
Ce trebuie să faceţi:
În primul rând trebuie să mergeţi la Oficiul de Paşapoarte sau la secţia de Poliţie de sector, unde se fac paşapoarte (spre exemplu, în sectorul 2 este Secţia 8 de Poliţie, Sos. Mihai Bravu, nr. 137) şi trebuie să fie prezenţi ambii părinţi (sau în cazurile speciale cu diverse hotărâri judecătoreşti sau împuterniciri notariale). Apoi aveţi nevoie de:

  • certificatul de naştere al copilului, în original şi copie;
  • actele de identitate ale părinţilor sau ale reprezentantului legal în original şi copie;
  • consimţământul ambilor părinţi sau al reprezentantului legal, autentificat la notariat sau dat în faţa lucrătorului de paşapoarte;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, în original şi copie;
  • chitanţele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a paşaportului, respectiv taxa consulară (32 RON) şi taxa reprezentând costul paşaportului (64,2 RON) (nu uitaţi să mergeţi la CEC/trezorerie cu certificatul de naştere al copilului);
  • paşaportul anterior, după caz;
  • cererea tip şi anexa (se completează la faţa locului)

Paşaportul este gata în 7 zile lucrătoare şi se poate ridica de oricare dintre părinţi dacă prezintă CI şi certificatul de naştere al copilului, în original.
Şi indiferent de vârsta viitorului posesor de paşaport, acesta trebuie să aibă şi poză. Aşadar trebuie să fie şi copilul de faţă. Se pare că ar merge şi fără copil – doar se ataşează la dosar o poză (standard).
Informaţiile de pe paşapoarte.ro nu sunt chiar actualizate în sensul că nu mai sunt necesare documente justificative din care să rezulte motivarea solicitării paşaportului.
Drum bun şi multe călătorii!
Precizare suplimentară
Am mai aflat între timp, că la ieşirea din ţară copilul trebuie să fie însoţit de ambii părinţi (sau cu împuternicire – în cazul în care este doar un părinte însoţitor) şi că mai avem nevoie de certificatul de naştere în original al copilului.
Mulţumim Tana pentru cometariu.
La noi birocraţia e în floare aşa că mai bine plecăm blindaţi cu toate actele la noi decât să ne trezim la graniţă sau aeroport că facem cale-ntoarsă, nu?