Tot mai mulți români aleg să ofere copiilor lor șansa unei educații în străinătate, pentru ca aceștia să învețe la cele mai bune licee și universități, iar ulterior să aibă acces la o carieră internațională în diverse domenii. 

Mobilitatea forței de muncă la nivelul UE și plecarea masivă a românilor la lucru în țări străine au creat un fenomen social complex, cel al familiilor răspândite pe tot continentul, chiar și peste ocean, și al elevilor care urmează cursuri în mai multe state, cu predare în diferite limbi străine.

În acest context este foarte important ca părinții să cunoască detaliile despre echivalare studii la toate nivelurile de învățământ primar, gimnazial, liceal, universitar, postuniversitar și pentru angajarea în muncă.

Vă prezentăm în continuare ce presupune echivalarea studiilor superioare efectuate în străinătate:

Ce instituții se ocupă de echivalarea studiilor superioare

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) funcționează ca direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei și are ca atribuții:

  • recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate;
  • elaborarea de regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate;
  • vizarea actelor de studii din învățământul superior în vederea supralegalizării sau aplicării Apostilei de la Haga;
  • reprezentarea României în cadrul instituțiilor UE în domeniul recunoașterii academice și profesionale.

Trebuie să îndepliniți formalitățile solicitate de CNRED pentru evaluarea și recunoașterea actele de studii emise în România ce urmează să fie folosite în alte state sau actele de studii emise în alte state pentru a fi utilizate în România.

Ce acte sunt cuprinse în echivalarea studiilor superioare

Este necesar să vă interesați la instituțiile care solicită dosarul de studii pentru a stabili exact ce acte sunt necesare pentru echivalarea studiilor superioare. Acestea pot fi: adeverință, certificat de absolvire, certificat de absolvire a școlii postliceale, certificat de competențe profesionale, certificat de competențe lingvistice, certificat de calificare profesională, diplomă, diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, adeverință de studii, situație școlară, diplomă de absolvire, diplomă de studii aprofundate, diplomă de licență, supliment, diplomă de masterat, diplomă de inginer, diplomă de arhitect, diplomă de doctor, programă analitică, plan de învățământ, lucrare de disertație, teză de doctorat, rezumat, CV, scrisoare de recomandare sau scrisoare de intenție.

Ce reprezintă echivalarea studiilor superioare efectuate în străinătate

În urma evaluării, CNRED recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, în mod automat sau după susținerea unor examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. 

CNRED aplică din anul 2008 procedura de recunoaştere automată  pentru diplomele obţinute la unități de învăţământ din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul pe piața forței de muncă, pentru internship, angajare, colaborare pe bază de contract pe drepturi de autor și alte forme de angajare stabilite prin prevederile din Codul muncii. 

Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior acreditate la nivel național.

Solicitați consultanță de specialitate pentru echivalarea studiilor superioare efectuate în străinătate, pentru a obține rapid și complet actele necesare acestui demers necesar pentru succesul în viață al tinerilor din familia voastră, ca să poată aplica la nivel maxim ceea ce au învățat și totodată să vă bucurați de investiția în educația lor,  pe care ați realizat-o împreună de-a lungul anilor de școală.